نجات زبون دماوندی!

پستو، وبلاگ وقایع اتفاقیه دماوند، حومه و جهان نوشت: 

gooyesh damavandi

خودمون مدونیم که سایت “تارود” بنبشته “زبون دماوندی ۳۰ سال دیه از بین مشو“. از قول استاد علمداری هم بنبشته که چندین کتاب در مورد زبون دماوندی چاپ کده. اِسا مویین ما چو کنیم؟ ببلاگ که راه انگستیم. بخش “دماوندی رَ پاس بداریم” که در ببلاگ تاسیس کدیم. به زبون دماوندی هم که داریم مطلب منبیسیم.
یک کاره بییم کار و زندگی مونهَ بل کنیم بچسبیم به زبون دماوندی که چیز بباشه. نکنه تبقع دارین ما هم لنگه این “گولا” بییم یک عده جوون و جاهلهَ جمع کنیم “کمفین” یا همون “کمپین” راه انگنیم! اگه پردا پس پردا مسئله ای بروز کد و بیمن بوتن مجبز این کارَ از کجه بتین شما جوواب مدین؟!
اما پدر این رسالت مطبوعاتی بَسوزه که ما رَ خونه خراب، یعنی پستو خراب کده! هر چی مخیم بارد این مسائل نباشیم نمباشه که نمباشه..
لذا در این پست مِخیم یک طرح عملیاتی در چند بند جهت نجات زبون دماوندی ارائه کنیم که “اکشن فلن” تیم مذاکره کننده هسته ای پیشش هیچ باشه.
گام ابل: از مسئولین تقاضا مُنیم که در ابلین پرصت حرف بزوئن به زبون دماوندی رَ در مکان های عمومی غدغن کنن.
یقین الان با خودتون مویین: پابختکور، غدغن کدن زبون دماوندی چه دخلی داره به نجاتش؟! امان از دست خونندگان “پستو” که تجربیات ما رَ دست کم میرَن. (این میرن با اون میرن فرق مُنه)
شما مطمئن باشین که به محض غدغن ببن زبون دماوندی از فردا مردم در گوشه و کنار سعی مُنن هر جا سر مسئولینَ دور مینن یواشکی به این زبون صحبت کنن و همین باعث رونق زبون دماوندی ماشه. (این ماشه …)
گام دوبم: کلیه کتاب های مربوط به زبون دماوندی جمع آوری بباشه و نویسندگان وفروشندگان اون رَ هم دستگیر کنن! الان مخین باپرسین که این آدم ها چه گناهی دارن، اما تبجه ندارین که از پردا این کتاب ها به صورت قاچاق در گوشه و کنار دُماوند دست به دست ماشه و به پروش مرسه و کلی به نفع همین آدم ها هسته. (این هسته …)
گام سیم: وبلاگ “پستو” رَ به جرم تربیج زبون دماوندی پیلتر کنن. احتمالا بازدید از این ببلاگ ظرف چند روز ده ها برابر ماشه و همه دنبال پیلتر شکن مگردن تا به “پستو” کانکت بباشن!
گام آخر: “گولا”دستگیر بباشه و سایت “تارود” با درج مقاله ای ارتباط “گولا” رَ با محافل صهیونیستی افشا کنه. یقین موئین: بختکور گولا چه گناهی داره؟ حرف شما درست، اما عوضش زبون دماوندی نجات پیدا مُنه!

مهدی علمداری دکتر مهدی علمداری:زبان دماوندی تا 30 سال دیگر از بین می رود
مهدی علمداری دکتر مهدی علمداری:زبان دماوندی تا ۳۰ سال دیگر از بین می رود

mehdi alamdari damavand

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن