کیلان،روستای زیارت و جلوه های عاشورای ۱۴۳۵

کیلان و روستای زیارت و امامزاده عیسی(ع) برای مردم شهرستان دماوند و آنهایی که با کیلان و فرهنگ عاشورایی آن آشنایی دارند، نامی بس آشناست که جلوه شکوهمندی از عاشورا را نشان می دهد. آغاز سخن وقتی تمام...ادامه